Användarvillkor

Användarvillkor

Webbsidan och dess användarvillkor RAFZ Kontorsmöbler

1.1 Denna webbsida ägs och drivs av RAFZ Kontorsmöbler.

1.2 Dessa villkor («Användarvillkoren») gäller för din användning av webbsidan. Genom att besöka och använda webbsidan, är du bunden av de vid varje tidpunkt gällande villkoren för webbsidan.

Ändring av webbsida och användarvillkor

2.1 För att förbättra din användning av webbsidan kan Rafz Kontorsmöbler komma att genomföra ändringar av den.

2.2 Rafz Kontorsmöbler förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra sådana förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagningar av information på webbsidan som Rafz Kontorsmöbler anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Rafz Kontorsmöbler rätten att göra ändringar i Användarvillkoren. De vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren kommer att vara publicerade på våra webbsidor. Genom att fortsätta att använda webbsidan efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.

Immateriella rättigheter

3.1 Allt innehåll på webbsidan ägs, om inget annat anges, av Rafz Kontorsmöbler.

3.2 Webbsidans innehåll är skyddat av upphovsrätten, varumärkesrättsliga bestämmelser och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges aldrig vid något tillfälle rätt till att använda webbsidans innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.

3.3 Om inget annat anges, kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbsidan, skriftligt förhandsgodkännande från Rafz Kontorsmöbler. Undantag görs för tillfällig lagring på datorer eller utskrift för personligt bruk.

3.4 Användning av varumärken och logotyper som finns på webbsidan, kräver Rafz Kontorsmöblers eller andra berörda rättighetsinnehavares skriftliga förhandsgodkännande.

Ansvarsbegränsning

4.1 Rafz Kontorsmöbler lämnar inga garantier avseende webbsidans funktion eller tillgänglighet.

4.2 Rafz Kontorsmöbler garanterar inte heller att den information som finns tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta innefattar information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden samt annan information som anges på webbsidan.

4.3 Rafz Kontorsmöbler är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade av webbplatsens utnyttjande, eller information på webbplatsen, i den utsträckning sådant ansvar inte är en följd av ovillkorlig lagstiftning.

Säkerhet på webbsidan

5.1 Rafz Kontorsmöbler samt våra samarbetsbolag kan komma att använda den information du lämnar i samband med transaktioner på webbsidan. Sådan information inkluderar kredit- och betalningsinformation samt leveransadresser och fakturor.

5.2 Rafz Kontorsmöbler vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den information du lämnar inom detta område i samband med transaktioner.

För frågor gällande användarvillkor hos RAFZ Kontorsmöbler ber vi dig kontakta kundservice, antingen via e-post: [email protected] eller på telefon 08-800 100.

sv_SESwedish
X