Kontorsmöbler och deras miljöpåverkan

Kontorsmöbler och deras miljöpåverkan

Konsumtionen fortsätter att öka bland oss människor, samtidigt som jordens resurser minskar i snabb takt. Om alla levde som oss i Sverige så skulle vi behöva över fyra planeter. Bristen på kunskap tillsammans med alla snabbt skiftande inredningstrender är bara två av orsakerna till varför miljön drabbas så hårt.

I Sverige tillverkas det möbler för ungefär 23 miljarder kronor om året, däromkring en fjärdedel består av kontorsmöbler. Ofta används kontorsmöblerna endast i några år för att sedan slängas då de blivit omoderna, eller för att en verksamhets behov har förändrats. RISE har meddelat att produktionen av kontorsmöbler i Sverige beräknas bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter per år.

Återbruk i tiden

IVL har gjort ett projekt där det visat sig att den största återbrukspotentialen finns för glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord och kontorsstolar. Det här innebär att kontorsmöbelbranschen har en hel del att jobba på och att företag och privatpersoner gör stor skillnad genom att handla begagnade skrivbord och kontorsstolar.

Att köpa nytillverkade kontorsmöbler med miljömärkning är mindre förödande för vår jord än att köpa nya som inte har någon märkning alls, men att köpa återbrukade kontorsmöbler är däremot betydligt bättre för miljön. Som tur är håller slit-och-slängsamhället på att gå i graven och vi går mer och mer mot ett cirkulärt samhälle. Företag efter företag sätter nya klimatmål i linje med Parisavtalet och privatpersoner har fått upp ögonen för att reparera och återbruka.

Påföljder av att kasta

Kontorsmöbler är en kategori för sig när det handlar om produkter med kvalitet, och de allra flesta har en otroligt hög standard med rejäla material och komponenter. Tyvärr kastas och förstörs åtskilliga mängder trots att funktionen är fullt fungerande och designen i stort sett oberoende av tiden.

När vi väljer att köpa en helt ny kontorsmöbel eller en vars livscykel är kort på grund av bristande kvalitet, leder det till att efterfrågan ökar. Ju större efterfrågan som finns, ju mer kontorsmöbler tillverkas. Vikten av att handla återbrukade kvalitetsmöbler som håller i många år framöver kommer alltså vara avgörande för branschens CO2e-utsläpp.

Nya sätt att tänka på

  • Låt produkten själv avgöra när den är utnött och oanvändbar.
  • Se till att återvinna trasiga och obrukbara möbler på en återvinningscentral.
  • Sälj dina gamla kontorsmöbler i stället för att kasta.
  • Handla begagnade möbler när du behöver nytt.
  • Välj miljömärkta produkter hellre än möbler utan märkning.

Med oss kan du enkelt beräkna din CO2e-besparing när du handlar. I vår webbshop ser du tydligt en siffra på den uppskattade mängd CO2e du sparar genom att köpa en begagnad möbel i stället för en ny.

Tillbaka till alla artiklar

sv_SESwedish
X