Om material: kontormöblers särskilda lämplighet för återbruk.

Om material: kontormöblers särskilda lämplighet för återbruk.

Om material: kontormöblers särskilda lämplighet för återbruk. Det är viktigt att vara medveten om de miljömässiga konsekvenserna av de material som används inom möbelindustrin. I denna artikel kommer vi att utforska miljöpåverkan från olika typer av material som används i nytillverkningen av möbler.

Kontorsmöbler är en typ av möbler som behöver klara av att man aktivt använder dem under större delen av dagen. I många människors liv tillbringar vi större tid av dagen på arbetet än i våra hem. Lägg till detta att vi i ett hem rör oss mellan olika typer av rum och på så vis sprider ut slitaget-medan kontorsstolen och bordet generellt sett, är vår fasta plats på arbetet. Detta ställer vissa krav på materialen som används i tillverkningen av möbler, de behöver tåla en del. Det är exempelvis lätt att tillverka ett par köksstolar i trä men en kontorsstol i trä blir mer komplicerat. Olika typer av material har olika påverkan på vår jord. Med detta vill vi slå ett slag för just kontorsmöblers särskilda lämplighet för återbruk utifrån vad de är sammansatta av för material.

Metall

Olika typer av metall är ett vanligt material inom möbelindustrin, särskilt i form av stål eller aluminium. Metalldelar används på grund av deras stabilitet och styrka. Den delen av stålindustrin som tillverkar jungfrulig stål är i nuläget emellertid inte särskilt hållbart. Industrin rör sig åt det hållet-men vi är inte där ännu. Det är energikrävande processer som krävs för att utvinna och forma metallen. Även tillverkning av ny aluminium har en betydande miljöpåverkan. Det har att göra med utvinning av ämnet Bauxit som behövs för att göra aluminium, men även energiintensiva processer och vattenförbrukning. 

Plast

Ett annat vanligt material inom kontorsmöbelindustrin är plast, oftast är det delar såsom armstöd eller olika typer av reglage. Plast har vissa fördelar, som låg vikt, hållbarhet och lågt underhåll. Men plast har också en betydande negativ miljöpåverkan. Tillverkningen av ny plast kräver olja eller naturgas, icke-förnybara resurser, vilket bidrar till utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar. Dessutom är plastavfall ett växande problem. Plast tar lång tid att brytas ned och kan skapa förorening i vatten och mark.

Textil

En viktig roll i möbelindustrin spelar textil, särskilt när det gäller stoppning och klädsel av exempelvis kontorsstolar. Bomull är en vanlig textilfiber som används, men konventionell bomullsproduktion kräver stora mängder vatten, kemikalier och markanvändning. Genom att välja organisk bomull eller alternativa naturfiber som hampa eller lin kan möbelindustrin minska sin vattenförbrukning och kemikalieanvändning. Men än bättre än det är att försöka hålla nere nytillverkning av textil.

Slutligen är det viktigt att nämna att miljöpåverkan inte bara handlar om materialvalet, utan även transporten av möbler. Långa transportsträckor kan öka den totala miljöpåverkan. När en ny möbel tillverkas kan ett material till en möbeldel utvinnas i en del av världen, sedan sättas ihop i en annan, för att slutligen skickas hit för försäljning. Det är ytterst få företag som kan stoltsera med tillverkning av sina möbler i Sverige, även detta är ett starkt incitament för att välja återbrukat.

Sammanfattningsvis har materialvalet inom kontorsmöbelindustrin en betydande inverkan på miljön. Allt detta sammantaget gör att vi behöver tänka över hur vi väljer när vi konsumerar. Du som läser detta och är inne på Rafz hemsida är säkert redan medeveten om detta. Vi på Rafz köper i högst möjliga mån högkvalitativa möbler som kommer hålla under lång tid framöver. Genom att göra medvetna val kan vi skapa en mer hållbar och miljövänlig framtid.

Ett exempel på en kvalitativ möbel är stolen Monroe. Den ser du här till höger och kan hitta här på rafz.se

Tillbaka till alla artiklar

sv_SESwedish
X